Ogłoszenie o połączeniu spółek - Kler

x x

Ogłoszenie o połączeniu spółek


Zarząd Spółki: KLER S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030.j.t.), że w dniu 31 lipca 2014 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek KLER S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu i T Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu. 

Poniżej Plan Połączenia wraz z załącznikami. 


Pobierz

Powrót